کلینیک شنوایی پارسیان

سوالات متداول

در اين قسمت به سئوالات مشتركي كه بيشتر بيماران دارند مي پردازيم:

فردي كه احتياج به سمعك دارد

معمولاً چند مشخصه دارد

  • صداي تلويزيون را زياد تر از حد معمول مي كند بطوري كه ديگران مدام به او معترض ميشوند.
  • در جاهاي شلوغ معمولا گفتار را درست متوجه نمي شوند.
  • در گفتار روز مره معمولا از افراد درخواست ميكنند كه بلندتر صحبت كنند.
  • معمولا مي گويند صدايتان را مي شنوم ولي درست متوجه نمي شوم كه چه ميگوييد
  • بچه هايي كه كم شنوايي دارند،معمولا در درس املاء نمره كم ميگيرند.

چه ميزان از كم شنوايي احتياج به سمعك دارد؟

وقتي آستانه هاي شنوايي از حدود ٣٠-٣٥دسيبل بدتر شوداستفاده از سمعك الزامي است.البته ميزان نياز افراد به سمعك متفاوت است.عواملي همچون ،سن،شغل وموقعيت اجتمايي در استفاده از سمعك تاثير به سزايي دارد.مثلا يك نوزاد كه كم شنواييِ كمي در او تشخيص داده شده ،بايد حتماً از سمعك استفاده كند زيرا زبان اموزي او كه در پنج سال اول تولد صورت مي پذيرد،دچار اختلالاتي ميشود كه بعد از گذشت اين زمان ديگر قابل ترميم نمي باشد. گاهاً ديده ميشود كه بعضي از والدين به خاطر پيدا بودن سمعك ،از استفاده ان براي نوزاد يا كودكشان سر باز ميزنند.در اينجا بايد متذكر شوم كه اين كار بزرگترين خيانتي است كه اين والدين به فرزندشان ميكنند زيرا با اين كار اينده او را خراب مي كنند.


آيا شخصي كه شغل حساسي دارد و نمي خواهد سمعكش پيدا باشد(مانند يك معلم،استاد دانشگاه،پزشك يا مدير يك كارخانه و يا فردي كه بزرگ يك خاندان مي باشد)مي تواند از سمعكي استفاده كند كه پيدا نباشد؟

در جواب به اين سئوال بايد گفت كه وقتي اسم سمعك به ميان مي آيد اكثر افراد ،شكل و ظاهر سمعك هاي قديمي كه خيلي بزرگ بودند و سيمي از آن آويزان بود در ذهنشان تداعي مي كند ،در صورتي كه تكنولوژي سمعك هاخيلي پيشرفت كرده و همچنين اندازه انها نيز خيلي كوچك شده بطوري كه در بسياري از موارد نا مريي ميباشد و ديده نمي شود. سمعك ها به اشكال داخل گوشي(در اندازه هاي مختلف)،پشت گوشي،عينكي و...ميباشند.در صورتيكه كانال گوش فرد بزرگ باشد، مي توان سمعك داخل گوشي را در اندازه بسيار ريز و نامرئى ساخت.ضمنا يك مدل از سمعك هاي پشت گوشي موجود ميباشد كه به انها (ريك )RICمي گوييم و بسيار كوچك بوده و جزء سمعك هاي نامرئى طبقه بندي مي شود. بله،در دهه هاي قبل سمعك ها داراي مدار انالوگ بودند و نمي شدانها را انچنان كه لازم بود تنظيم كرد،در نتيجه مشكلات زيادي ايجاد ميشد كه قابل رفع نبودمانند:سوت كشيدن موقت يا دائم، آزار دادن صداهاي بلند، صداهاي اضافه و .... در سمعك هاي فول ديجيتال مدارهاي هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته تا صدايي كه توسط ان بيمار ميشنود،شفاف و راحت باشد و سوت و صداي اضافه نداشته با شد.اين سمعك ها توسط كارشناس شنوايي با كامپيوتر تنظيم مي شود .نسل جديد سمعك هاي فول ديجيتال ، هوشمند ناميده ميشود.


فرق سمعك هاي فول ديجيتال با سمعك هاي هوشمند در چيست؟

سمعك هاي فول ديجيتال و هوشمند مي توانند چند برنامه تقويتي براي محيط هاي مختلف داشته باشند كه در سمعك هاي فول ديجيتال بايد خود بيمار برنامه هارا عوض كند و لي سمعك هاي هوشمند خودشان متناسب با سروصداي محيط بطور اوتوماتيك برنامه عوض مي كنند.در نتيجه راحتي بيشتري را براي كاربر فراهم مي آورد.


آیا استفاده از سمعك باعث تضعيف سيستم شنوايي مي شود؟

خير،استفاده از سمعك نه تنها براي گوش ضرر ندارد بلكه از تنبلي سيستم شنوايي جلوگيري كرده و باعث فعال ماندن عصب شنوايي و سلولهاي درك گفتاري در مغز ميشود.


آيا استفاده از سمعك كم شنوايي را درمان مي كند؟

خير،سمعك فقط شنوايى را اصلاح مي كندو كنبود آنرا جبران مينمايد،هر چند استفاده نكردن از آن،ميتواند باعث تضعيف سيستم شنوايى شود.


سمعك ها از لحاظ ظاهري چه شكلي مي باشند؟

سمعك ها به اشكال داخل گوشي(در اندازه هاي مختلف)،پشت گوشي،عينكي و...ميباشند.در صورتيكه كانال گوش فرد بزرگ باشد، مي توان سمعك داخل گوشي را در اندازه بسيار ريز و نامرئى ساخت.ضمنا يك مدل از سمعك هاي پشت گوشي موجود ميباشد كه به انها (ريك )RICمي گوييم و بسيار كوچك بوده و جزء سمعك هاي نامرئى طبقه بندي مي شود.


آيا سمعك ها از لحاظ مدار الكترونيكي و كاركرد با هم فرق مي كنند؟

بله،در دهه هاي قبل سمعك ها داراي مدار انالوگ بودند و نمي شدانها را انچنان كه لازم بود تنظيم كرد،در نتيجه مشكلات زيادي ايجاد ميشد كه قابل رفع نبودمانند:سوت كشيدن موقت يا دائم، آزار دادن صداهاي بلند، صداهاي اضافه و ....


فرق سمعك هاي فول ديجيتال با سمعك هاي قديمي در چيست؟

در سمعك هاي فول ديجيتال مدارهاي هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته تا صدايي كه توسط ان بيمار ميشنود،شفاف و راحت باشد و سوت و صداي اضافه نداشته با شد.اين سمعك ها توسط كارشناس شنوايي با كامپيوتر تنظيم مي شود .نسل جديد سمعك هاي فول ديجيتال ، هوشمند ناميده ميشود.


نشانه هاي فردي كه احتياج به سمعك دارد چيست؟

فردي كه احتياج به سمعك دارد معمولاً چند مشخصه دارد١-صداي تلويزيون را زياد تر از حد معمول مي كند بطوري كه ديگران مدام به او معترض ميشوند. ٢-در جاهاي شلوغ معمولا گفتار را درست متوجه نمي شوند.٣-در گفتار روز مره معمولا از افراد درخواست ميكنند كه بلندتر صحبت كنند.٤- معمولا مي گويند صدايتان را مي شنوم ولي درست متوجه نمي شوم كه چه ميگوييد.٥-بچه هايي كه كم شنوايي دارند،معمولا در درس املاء نمره كم ميگيرند.