کلینیک شنوایی پارسیان

سمعک ويدِكس

کوچکترین سمعک سوپرپاور دنیا
3

کوچکترین سمعک سوپرپاور دنیا

مشاهده جزئیات بیشتر
WIDEX VITAL
3

WIDEX VITAL

مشاهده جزئیات بیشتر
WIDEX MENU 10
3

WIDEX MENU 10

مشاهده جزئیات بیشتر
WIDEX DREAM 110
3

WIDEX DREAM 110

مشاهده جزئیات بیشتر
Widex BABY، سمعکی برای نوزادان
3

Widex BABY، سمعکی برای نوزادان

مشاهده جزئیات بیشتر