کلینیک شنوایی پارسیان

سمعک اينترتون

سمعک STEP اینترتون
3

سمعک STEP اینترتون

مشاهده جزئیات بیشتر
اينترتون tep
3

اينترتون tep

مشاهده جزئیات بیشتر
Stage اینترتون
3

Stage اینترتون

مشاهده جزئیات بیشتر
Phone Clip اینترتون
3

Phone Clip اینترتون

مشاهده جزئیات بیشتر
Gain  سمعک اینترتون
3

Gain سمعک اینترتون

مشاهده جزئیات بیشتر